Search Staff DirectoryBúsqueda en el Directorio del Personal

CCSD59.org

Uczennica programu dwujęzykowego inspiruje innych w szkole Salt Creek

English|Español|Polski

Przeznaczeniem Veronica Keigher było uczęszczanie na zajęcia programu dwujęzykowego w CCSD59. Od momentu, kiedy się urodziła, jej rodzice, Greg i Amy, uznawali to za priorytet.

Jej dwaj starsi bracia przeszli przez ten program w Salt Creek Elementary i Greg i Amy chcieli mieć pewność, że Veronica będzie mogła skorzystać także z takiej samej możliwości.

Uczennica pierwszej klasy jest kimś w rodzaju pioniera programu dwukierunkowego. Jest pierwszą uczennicą z zespołem Downa w prawie dziesięcioletniej historii programu.

“Salt Creek przywitał Veronikę z otwartymi ramionami” – powiedział Greg. “Jej nauczyciele są wspaniali. Bezwzględnie ją akceptują i rzucają jej wyzwanie, podnosząc poprzeczkę”.

Zdanie to podzielają pracownicy i uczniowie, którzy codziennie mają kontakt z Veronicą. Mówią, że jej pełne uroku i ciepła usposobienie czyni każdy pokój, do którego wchodzi przyjemniejszym. Jest również znana z tego, że ustawia poprzeczkę dla niektórych swoich kolegów z klasy. W rzeczywistości jest przyzwyczajona do rzucania wyzwań samej siebie i mimo młodego wieku, pozostawania nieustannie zajętą osobą. Uczestniczy w zajęciach z tańca i teatru, a nawet dostała rolę w przygotowywanym przedstawieniu Mary Poppins, organizowanym przez UPS na rzecz DownS I EDGE Production w Schaumburg.

Veronica 5

Ona przenosi swoją pewność siebie i pozytywne nastawienie na klasę w Salt Creek.

“Byłam bardzo podekscytowana faktem, że mam Veronicę” – powiedziała Claudia Lamas, nauczycielka programu dwujęzykowego w Salt Creek. “Ona jest prawdziwą radością a dzieci ją uwielbiają”.

Pani Lamas uczyła rodzeństwo Veroniki w ramach tego samego programu nauczania i mówi, że to doświadczenie z całą pewnością nie było inne.

“Działają na nią te same metody nauczania, które działają na wszystkich innych. W klasie jest dużo dzieci, które, jeśli idzie o język hiszpański, są na jej poziomie rozumienia. Ma to zastosowanie wobec niej. Nie używam ani więcej ilustracji, ani więcej języka angielskiego z powodu jej obecności w mojej klasie. Jej potrzeby są bardziej ukierunkowane na zmiany”.

Veronica jest jedną z około 2200 uczniów w CCSD59, którzy zostali włączeni jako początkujący w zakresie nauki języka (ELL) w programie wielojęzykowym. Program dwukierunkowy koncentruje się na nauczaniu uczniów z dwóch grup językowych, aby stali się dwujęzykowi, dwukulturowi i dwujęzyczni. Podobnie jak jej rówieśnicy, Veronica uczestniczy codziennie w zajęciach prowadzonych w języku angielskim i hiszpańskim.

“Jest sympatyczną i zdolną uczennicą” – powiedziała Cassidy King, specjalista ds. nauczania behawioralnego w Salt Creek. “To niesamowite, co robi podczas zajęć dwujęzykowych. Nie odbiega zbytnio od reszty uczniów i ogólnie świetnie sobie radzi”.

“To pokazuje, że (program) jest dla wszystkich osób, bez względu na ich indywidualne potrzeby”.

Veronica wkrótce użyje swojej dwujęzykowości, aby komunikować się w trakcie realizacji swoich przyszłych planów i celów. Jesteśmy bardzo wdzięczni wspaniałemu zespołowi nauczycieli, terapeutów i kierownictwu za odpowiednie podejście w przygotowaniu Veronici do odniesienia sukcesu w społeczności.

-Greg Keighner

Październik został uznany w całym kraju za Miesiąc Wiedzy o Syndromie Downa, co oznacza, że dla rodziny Keigher był to wyjątkowy tydzień. Zawsze uważali za ważne, aby pielęgnować niezależność ich córki i efekty są już widoczne.

Oczekujemy, że gdy Veronica będzie dojrzewać jako osoba i uczennica, będzie nadal inspirować kolegów z klasy i nauczycieli.

“Chociaż każda sytuacja jest wyjątkowa, przyjęcie do grupy jest dobre dla wielu dzieci i ich rówieśników” – powiedział Greg. “Veronica wkrótce użyje swojej dwujęzykowości, aby komunikować się w trakcie realizacji swoich przyszłych planów i celów. Jesteśmy bardzo wdzięczni wspaniałemu zespołowi nauczycieli, terapeutów i kierownictwu za odpowiednie podejście w przygotowaniu Veronici do odniesienia sukcesu w społeczności”.

 • Engineering Cover
  Engineering a Career PathUna trayectoria profesional a la Ingeniería

  Engineering a Career PathUna trayectoria profesional a la Ingeniería

  Not many programs allow students to hear from speakers that have been in outer space. That elite distinction translates to a reservoir of knowledge, one…No muchos programas permiten que los estudiantes escuchen a oradores que han estado en el espacio exterior. Esa distinción de élite se traduce en una…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Veronica Thumbnail
  Dual Language Student Inspires at Salt Creek Estudiante de lenguaje dual inspira en Salt Creek

  Dual Language Student Inspires at Salt Creek Estudiante de lenguaje dual inspira en Salt Creek

  Veronica Keigher was always destined for the dual language program at CCSD59. From the time she was born, her parents, Greg and Amy, made it…Veronica Keighner siempre estuvo destinada al programa de lenguaje dual en CCSD59. Desde el momento en que ella nació, sus padres, Grey y Amy, lo…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Forum Cover
  CCSD59 Invites You to Community Education ForumCCSD59 lo invita a participar en el Foro de educación comunitaria

  CCSD59 Invites You to Community Education ForumCCSD59 lo invita a participar en el Foro de educación comunitaria

  CCSD59 invites you to join us for a special Community Education Forum to learn and discuss how our students are being prepared to be successful…CCSD59 lo invita a unirse a nosotros en un Foro de educación comunitaria especial para aprender y analizar cómo se están preparando nuestros estudiantes para…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Bears Thumbnail
  Holmes Students Return to Soldier Field

  Holmes Students Return to Soldier Field

  Holmes Junior High students took another step towards becoming gridiron legends on Sunday. The Chicago Bears welcomed students to participate in a flag football game…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • SEL Story Thumbnail
  Holmes cluster celebrates SEL with familiesEl grupo de Holmes celebra SEL con las familias

  Holmes cluster celebrates SEL with familiesEl grupo de Holmes celebra SEL con las familias

  “I think parents and students found the circle question, ‘What are you most proud of?’ to be a very enjoyable moment for honest sharing. It…“Creo que los padres y los estudiantes encontraron la pregunta del círculo, ‘¿De qué estás más orgulloso?’ ser un momento muy agradable para compartir honestamente.…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Board Updated Thumb 7
  CCSD59 Earns Financial Recognition Status from ISBECCSD59 OBTIENE EL ESTADO DE RECONOCIMIENTO FINANCIERO DE ISBE

  CCSD59 Earns Financial Recognition Status from ISBECCSD59 OBTIENE EL ESTADO DE RECONOCIMIENTO FINANCIERO DE ISBE

  Each year, the Illinois State Board of Education releases its School District Financial Profile Report in order to illustrate and categorize the financial status of…Cada año, la Junta de Educación del Estado de Illinois (the Illinois State Board of Education) publica su Informe de Perfil Financiero del Distrito Escolar…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • SEL Thumb
  Join Us for Social Emotional Learning Night

  Join Us for Social Emotional Learning Night

  As education and its very structure continue to evolve, CCSD59 is dedicated to providing the most effective and welcoming environment for our students to learn.…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Building Story Thumb
  Community Open House for New Professional Development and Administration Center

  Community Open House for New Professional Development and Administration Center

  The CCSD59 community is cordially invited to tour the new CCSD59 Professional Development and Administration Center, located at 1001 Leicester Road in Elk Grove Village. The…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Magnafichi Thumb
  Teacher of the Year Nominee Shares Personal Inspiration with StudentsLa Nominada Maestra del Año comparte inspiración personal con estudiantes

  Teacher of the Year Nominee Shares Personal Inspiration with StudentsLa Nominada Maestra del Año comparte inspiración personal con estudiantes

  Sara Magnafichi, a first grade teacher at Admiral Byrd Elementary for the last 14 years, has a simple goal: she wants her students to know…Sara Magnafichi, maestra de primer grado en Admiral Byrd Elementary durante los últimos 14 años, tiene un objetivo simple: quiere que sus estudiantes sepan que…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Board Updated Thumb 7
  Best in ClassMejor en clase

  Best in ClassMejor en clase

  Did you know that every year, the Illinois State Board of Education (ISBE) recognizes Illinois educators and staff for exceptional contributions to Illinois schools? The…¿Sabía que todos los años, la Junta de Educación del Estado de Illinois (Illinois State Board of Education)(ISBE) reconoce a los educadores y al personal…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Talent4 thumb
  “D59’s Got Talent” Wows the Audience“D59’s Got Talent” impresiona a la audiencia

  “D59’s Got Talent” Wows the Audience“D59’s Got Talent” impresiona a la audiencia

  “I think that the reason for its success is largely due to the fact that, though the Foundation sponsors this event, it is not about…“Creo que la razón de su éxito se debe en gran parte al hecho de que, aunque la Fundación patrocina este evento, no se trata…

  Continue ReadingSiga Leyendo
 • Two students with book
  Literacy in 59Alfabetización en 59

  Literacy in 59Alfabetización en 59

  #d59learns Being literate is essential for success in our modern world. In CCSD59, we focus on building a strong foundation of reading, writing, speaking and…#d59learns Ser alfabetizado es esencial para el éxito en nuestro mundo moderno. En CCSD59, nos enfocamos en construir una base sólida de habilidades de lectura,…

  Continue ReadingSiga Leyendo